Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího: Mgr. Jiří Tuza, IČ 12736996, adresa provozovny Mlýnská 324/9a, 602 00, Brno-Trnitá, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "prodávající"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.lovecke-zbrane.eu.

 2. Prodávající dodá kupujícímu zboží, které je ve výlučném vlastnictví prodávajícího, na základě potvrzení objednávky kupujícího tlačítkem OBJEDNAT za kupní ceny podle platného ceníku prodávajícího, v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 3. Zboží, které je skladem, bude doručeno do 10 pracovních dnů (v období před Vánocemi se termín dodání může prodloužit); ostatní zboží bude doručeno po jeho dodání do skladu. Vyskytnou-li se nepředvídatelné události, expediční lhůta může být prodloužena. O pozdějším dodání bude kupující prodávajícím informován.

 4. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 5. Prodávající je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.

 6. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 7. Nepoužité a nepoškozené zboží může kupující vrátit do 14 dnů od jeho zakoupení. V tomto případě kupující odešle zboží zpět na adresu prodávajícího uvedenou v přiloženém daňovém dokladu. Kupní cena bude vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. Zásilka zaslaná kupujícím na dobírku nebude dodavatelem přijata.

 8. Prodávající zasílá zboží na dobírku prostřednictvím DPD nebo České pošty. Cena dopravného prostřednictvím DPD činí 149 Kč, cena poštovného je 230Kč. Zásilky nad 50 kg jsou dodávány podle tarifu Top-Trans. Uhradí-li kupující cenu objednaného zboží předem na účet prodávajícího, zboží bude objednateli dodáno za dopravné ve výši 125 Kč.Komisní zboží zasíláme jen prostřednictvím České Pošty cena poštovného 230 Kč.

 9. Cena poštovného a dopravného, uvedená v bodu 8. těchto obchodních podmínek, platí jen pro území ČR. Do SR je zboží dopraveno prostřednictvím DPD za dopravné ve výši 360 Kč.

 10. Nevyzvedne-li si kupující objednané zboží, dodavatel nezašle tomuto kupujícímu další objednané zboží až do doby uhrazení nákladů na marné zaslání objednaného zboží objednatelem.

 11. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v aktuálně platném znění.

 12. OSOBNÍ ODBĚR JE NEZBYTNÝ V PŘÍPADĚ ZBRANÍ A STŘELIVA, KTERÉ MŮŽE BÝT VYDÁNO POUZE PO PŘEDLOŽENÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU.

 13. §

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu rktuza@olny.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.