Obranný sprej K-Fog 20ml

A1 Security

7314

Ihned k dodání


140,50

170,00


Množství:


Obranný sprej K-Fog 20ml.

 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži .
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

Vyhledávání

Nabídka

Kontakt

Pevná linka: 543216684 (zbraně)
( zbraně 9-17 hod. )

Mobil: 736687690 (zbraně)
( zbraně 9-17 hod. )

Mobil: 723939310 (oděvy)
( oděvy 9-17 hod. )

E-mail:rktuza@volny.cz

 

Zámečnická dílna Sudice :
Výroba skříní na zbraně a trezorových dveří-dotazy-
603169067 ( 7-15 hod. )

Dopravné DPD-135 Kč
Platba na účet doprava DPD-109 Kč
Dopravné Slovensko dobírka -360 Kč
Toptrans od 250 Kč

Ankety a názory

Můj účet